Massage

'EduCulture' या शैक्षणिक संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत आहे.....

❬❬ ब्लॉग आवडला तर Like करायला विसरू नका ❭❭

सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती योजना
सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती योजना या वर्षा पासून आँनलाईन करायची आहे. त्या करीता www.etribal.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर जाऊनअ.ज. विद्यार्थीची माहीती भरायची आहे . त्या करीता principle login वर जाऊन शाळेची profile update करुन घ्यावी . Principal login चा युझर नेम Plयु डायस कोड (example Pl27211115301) व Password Pass@1234 आहे . त्या नंतर विद्यार्थीची माहिती भरण्यासाठी ck login चा वापर करावा . ck login चा युझर नेम Ck युडायस कोड (example Ck27211115301) व Password Pass@1234 आहे. Ck login वर जाऊन विद्यार्थीचि आँनलाईन माहिती जतन करायची आहे . अर्ज अचूक भरलेले हे तपासले कि त्याचे print काढावे व अर्ज forward करावा.

0 comments:

 
Top